POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

Administrator – oznacza Kamilę Szczygieł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kamila Szczygieł Kancelaria Adwokacka, ul. Mikołajczyka 12/131, 03-984 Warszawa lub Katarzynę Cukierską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Cukierska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Bukowińska 10/36, 02-703 Warszawa. Użyta w dalszej części Polityki definicja „Administrator” oznacza odpowiednio jedną z wyżej wymienionych osób, w zależności od tego, która z nich prowadzi obsługę Użytkownika. We wszystkich sprawach niezwiązanych bezpośrednio z obsługą sprawy Użytkownika, jak na przykład w sprawach związanych z prowadzeniem Strony internetowej, w tym obsługą formularza kontaktowego, plikami cookies, obie ww. osoby są współadministratorami danych.
Dane osobowe – oznaczają informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Polityka – oznacza niniejszą politykę prywatności.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Strona internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresami www.cskp.pl i www.cskp.com.pl.
Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Stronę internetową lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie internetowej. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
Aktywność Użytkownika na Stronie internetowej, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu z formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, lub telefonicznie (np. poprzez SMS-a). Skorzystanie z jednego z podanych sposobów kontaktu wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań.

MARKETING I NEWSLETTER

Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkownika w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera lub alertów prawnych);
Administrator świadczy usługi newslettera lub alertów prawnych wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newsletterów lub alertów prawnych i w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usług newslettera lub alertów prawnych, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości świadczenia tych usług. Ta forma komunikacji z Użytkownikiem może obejmować profilowanie.
Dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera lub alertów prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celach marketingowych, w przypadku kierowania do Użytkownika także treści marketingowych w ramach newslettera lub alertów prawnych – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną przez osobę zgodą na otrzymywanie newsletterów lub alertów prawnych;
c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Stronie internetowej;
d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze Strony internetowej np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Stronie internetowej i dokonywanych przez niego czynności.
Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne lub statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Odczytanie zapisanych parametrów jest możliwe wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapisywania danych o ruchach Użytkownika na naszej Stronie internetowej, w tym wprowadzanych przez Użytkownika danych. Przechowujemy i wykorzystujemy pliki cookies w celu personalizacji naszej Strony internetowej oraz personalizacji podejmowanych przez nas działań (np. marketingowych). Pliki cookies umożliwiają nam również tworzenie interakcji z portalami społecznościowymi oraz tworzenie statystyk Strony internetowej oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.

GOOGLE ANALYTICS

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADWORDS

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii marketingowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych Użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych komunikatów Użytkownikom, którzy w przeszłości odwiedziły Stronę internetową. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

HOTJAR

HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników na Stronie internetowej, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca na Stronie internetowej. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją usług) lub agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz inni partnerzy biznesowi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza EOG.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby, w tym pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10 czerwca 2020 r.