NIERUCHOMOŚCI

Nasza praktyka obejmuje wszelkie sprawy związane z nieruchomościami, w tym sprawy administracyjne, sądowe i prowadzenie negocjacji.

Przygotowujemy i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, najmów, dzierżawy i inne umowy dotyczące nieruchomości, w tym o roboty budowlane.

Obsługujemy cały proces inwestycyjny (w tym w zakresie uzyskiwania, skarżenia i obrony decyzji administracyjnych, takich jak pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, legalizacja tzw. samowoli budowlanej), jak również doradzamy w jednostkowych sprawach dotyczących nieruchomości i szeroko rozumianego prawa budowlanego.

Prowadzimy sprawy reprywatyzacyjne związane z odzyskiwaniem nieruchomości utraconych (po obu stronach), a także postępowania dotyczące wywłaszczeń, nacjonalizacji i przejęcia nieruchomości na innych podstawach. Doradzamy w sprawach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.