PODATKI

Zajmujemy się bieżącym doradztwem podatkowym, w tym doradztwem związanym z zarządzaniem ryzykiem podatkowym zarówno w toku bieżącej działalności gospodarczej, jak i we wdrażaniu nowych rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych (PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości) i składkowych (ZUS). Pomagamy we wdrażaniu ulg i zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z rozwojem przedsiębiorstwa (m.in. ulgi na działalność badawczo-rozwojową i IP BOX).