PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prowadzimy postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne, reprezentując klientów w sprawach toczących się przed wszelkimi organami administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej, we wszelkich sprawach, w których nasza Kancelaria świadczy usługi.

Między innymi obsługujemy cały proces inwestycyjny (Nieruchomości), jak również doradzamy w pojedynczych sprawach dotyczących nieruchomości i szeroko rozumianego prawa budowlanego oraz tzw. specustaw, w tym drogowej czy lotniskowej.
Wielokrotnie wspieraliśmy klientów w sprawach dotyczących przejęcia nieruchomości, wywłaszczeń, nacjonalizacji, odszkodowań za mienie, a także stwierdzania wadliwości decyzji administracyjnych w kwestiach reprywatyzacyjnych.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne w toku wszelkich kontroli ze strony organów administracji publicznej, w tym także w zakresie odwołania od decyzji wynikających z takich kontroli.