PRAWO KARNE

Doradzamy głównie w zakresie white-collar crimes (przestępstw tzw. białych kołnierzyków), w tym m.in. dotyczących niegospodarności, przestępstw nadużycia zaufania, związanych z wykorzystaniem przymusowej sytuacji kontrahentów, konsekwencji nierzetelnego prowadzenia dokumentacji czy odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych.

Reprezentujemy i doradzamy klientom także w innych sprawach karnych, w tym tych, które łączą się z innymi prowadzonymi przez nas sprawami, jak np. z zakresu przepisów karnych w zakresie prawa budowlanego, uporczywego naruszania praw pracowników czy naruszenia zakazu handlu.