OBSŁUGA KORPORACYJNA I START-UPY

Doradzamy przedsiębiorcom we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wspieramy biznes już na etapie jego zakładania, doradzając przy wyborze formy prawnej działalności gospodarczej oraz sposobu finansowania, a następnie przygotowując stosowne umowy oraz wymagane zgłoszenia do rejestrów i urzędów. Pomagamy uzyskać zezwolenia, licencje i koncesje. W ramach bieżącego wsparcia biznesu przygotowujemy dokumenty korporacyjne, uchwały, umowy cywilnoprawne, umowy o pracę oraz kontrakty B2B, a także doradzamy w zakresie ochrony praw autorskich i licencji. Oceniamy ryzyko prawne, tworzymy i opiniujemy wzory umów, regulaminów, polityki prywatności i innych dokumentów prawnych.


Prowadzimy w imieniu naszych klientów rozmowy z kontrahentami, jak również jako pełnomocnicy postępowania przed urzędami oraz sądami. Jesteśmy otwarci na biznes i zdajemy sobie sprawę, że potrzeby rynku wyprzedzają zmiany legislacyjne, dlatego też staramy się prezentować naszym klientom optymalne rozwiązania.