SZKOLENIA I WARSZTATY

W zakresie spraw, w których Kancelaria świadczy usługi, prowadzimy indywidualne i grupowe szkolenia, warsztaty i specjalne kursy. Przygotowujemy na przykład szkolenia prawne z udzielania informacji publicznej w przypadku, w którym podmiot zobowiązany jest do tego na podstawie ustawy, o prawach konsumentów dla klientów z branży e-commerce lub na temat rozpoznawania reklamacji klientów, z zakresu praw autorskich czy o przygotowaniu się na kontrolę w przypadku klientów działających na rynkach regulowanych.

W przypadku zainteresowania takimi usługami prosimy o kontakt. Każdorazowo proponujemy szkolenia odpowiadające na konkretne potrzeby klienta. Szkolenia prowadzimy także w formie webinarów.