Spory sądowe

Posiadamy kompleksową wiedzę i wieloletnie doświadczenie z zakresu sporów sądowych. Postępowania sporne stanowią dużą część naszej praktyki. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i szukamy rozwiązań odpowiednich pod kątem nie tylko szans procesowych, ale przede wszystkim dobra klienta i jego biznesu. Szukając optymalnych rozwiązań, bierzemy pod uwagę wszelkie czynniki, w tym także wizerunkowe i ekonomiczne.
Prowadzimy postępowania przed sądami cywilnymi, karnymi, sądami pracy i przed Sądem Najwyższym, jak również przed sądami administracyjnymi (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) oraz sądami arbitrażowymi, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Reprezentujemy klientów we wszystkich dziedzinach prawa i gospodarki. Bierzemy także udział w negocjacjach i mediacjach.