PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

Doradzamy oraz prowadzimy postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, wspierając naszych klientów zarówno przy podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniego postępowania, tworzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub otworzenie postępowania restrukturyzacyjnego, jak i w trakcie samego postępowania. Doradzamy dłużnikom, syndykom i nadzorcom sądowym. Reprezentujemy także wierzycieli w ww. postępowaniach, zgłaszamy roszczenia na listę wierzytelności oraz odpowiadamy za kontakt z syndykiem, nadzorcą sądowym oraz sądem.