PRAWO PRACY

Pomagamy w sprawach z zakresu prawa pracy. Negocjujemy, doradzamy i reprezentujmy w sporach sądowych. Prowadzimy sprawy o wypłatę odszkodowania, zaległego wynagrodzenia, ustalenia lub przywrócenia stosunku pracy oraz w sprawach o mobbing czy naruszenie dóbr osobistych. Dla klientów przygotowujemy i opiniujemy wszelkie regulaminy, porozumienia i inne akty wewnętrzne dotyczące pracowników.